Zapraszamy na badania psychologiczne dla inspektorów ruchu drogowego.

Badanie psychologiczne pracowników ITD dotyczy oceny w obszarach:

  1. Badania na aparaturach psychotechnicznych – polega na sprawdzeniu koordynacji
    wzrokowo ruchowej oraz refleksu.
  2. Wywiadu psychologicznego czyli rozmowy z psychologiem – polega na ocenie dojrzałości
    społecznej, funkcjonowania społecznego, funkcjonowania w sytuacji trudnych.
  3. Badania z wykorzystaniem testów psychologicznych – polega na weryfikacji sprawności
    intelektualnej oraz procesów poznawczych.
badanie Inspektor Transportu Drogowego

Jeśli chcesz zostać inspektorem ITD lub pracujesz już na stanowisku inspektora transportu
drogowego zapraszamy do wykonania badania psychologicznego.