Oferujemy badania psychologiczne i lekarskie dla kierowców pojazdów wszystkich
kategorii prawa jazdy. Wykonujemy na miejscu psychotesty dla kierowców – wyniki tego
samego dnia. Nasi psychologowie prowadzą obowiązkowe badania psychotechniczne (po
skierowaniu) oraz badania na życzenie klienta. Dodatkowo umawiamy terminy i prowadzimy
badania lekarskie z zakresu medycyny pracy i transportu.

Zapraszamy na badanie psychologiczne i psychotesty kierujących pojazdami:

 • kierowca samochodu służbowego kat. B prawa jazdy
 • kierowca zawodowy ciężarówki lub autobusu kat. C, D, E prawa jazdy
 • kandydat na prawo jazdy kat. C, D, E prawa jazdy
 • kierowca po zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie punktów karnych
 • kierowca po zatrzymaniu prawa jazdy po spowodowaniu wypadku drogowego
 • kierowca po zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu
 • kierowca po zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po narkotykach lub środkach działających
  podobnie
 • kierowca uczestniczący w wypadku drogowym
 • kierowca taxi taksówki
 • instruktor nauki jazdy
 • kandydat na instruktora nauki jazdy
 • instruktor techniki jazdy
 • kandydat na instruktora techniki jazdy
 • egzaminator prawa jazdy
 • kandydat na egzaminatora prawa jazdy
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego
 • kierowca konwojent przewożący wartości pieniężne

Badania psychologiczne kierowców jakie możesz u nas wykonać:

 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców prowadzących samochód służbowy. Wszyscy kierowcy korzystający z pojazdów samochodowych w ramach kategorii B prawa jazdy, mają obowiązek wykonać badanie psychologiczne.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy.
  Realizujemy badanie psychotechniczne po zatrzymaniu prawa jazdy, za jazdę po alkoholu, po
  narkotykach lub środkach działających podobnie, po spowodowaniu wypadku drogowego, po
  przekroczeniu punktów karnych.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kandydatów na prawo jazdy kat C, D, E
  (samochód ciężarowy, autobus, przyczepy). Badanie psychotechniczne, jest niezbędne przed
  rozpoczęciem kursu na prawo jazdy do założenia profilu kandydata na kierowcę – zwanego
  skrótowo PKK.
 • psychotesty i badania psychologiczne na świadectwo kwalifikacji przewozu rzeczy lub osób.
  Przeprowadzamy badania okresowe kierowców zawodowych przedłużających uprawnienia
  oraz badania dla kandydatów na kurs kwalifikacji wstępnej.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców taksówek oraz kierowców
  wykonujących przewóz osób. Badania są niezbędne do uzyskania licencji taxi i przedłużenia
  licencji do przewozu ludzi.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
  Badania na pojazdy uprzywilejowane niezbędne są do uzyskania uprawnień oraz przedłużenia
  ich ważności. Realizujemy badania dla wszystkich służb mundurowych w szczególności
  kierowców karetek, straży pożarnej, policji.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców przewożących wartości pieniężne
  potocznie nazywanych konwojentami. Badania dla konwojentów bankowozów są
  obowiązkowe do uzyskania uprawnień oraz przedłużenia ich terminu ważności.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki
  jazdy. Badania są obowiązkowe w celu odbycia kursu na instruktora nauki jazdy oraz dla
  instruktorów poszerzających uprawnienia i przedłużających ważność uprawnień.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
  prawa jazdy. Badania są wymagane od osób będących na kursie egzaminatora oraz od
  egzaminatorów poszerzających uprawnienia lub przedłużających ważność uprawnień.
 • psychotesty i badania psychologiczne dla kierowców wyścigowych i kierowców rajdowych.
  Badania są niezbędne do uzyskania licencji kierowcy sportów motorowych.

Jak wyglądają psychotesty dla kierowców w naszej pracowni psychotechnicznej?

Badanie psychologiczne kierowców dzieli się na trzy etapy:

 1. Badanie na aparaturach psychotechnicznych – sprawdzana jest psychomotoryka, głównie
  koordynacja wzrokowo ruchowa oraz czas reakcji na bodziec.
 2. Wywiad psychologiczny czyli rozmowa z psychologiem – ocena psychologa dotycząca
  odporności na stres czyli radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz dojrzałości społecznej.
 3. Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych – ocena profilu osobowości,
  sprawności intelektualnej oraz procesów poznawczych

Na czym polegają psychotesty dla kierowcy samochodu służbowego?

Badania na wykorzystywanie samochodu do celów służbowych, sprawdzają predyspozycje do
kierowania pojazdem służbowym, na kilku płaszczyznach istotnych dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego i jakości jazdy. Najczęściej sprawdzane są psychomotoryka, sprawność kierowcy
pod kątem czasu reakcji, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo ruchowa. Rzadkością
nie jest badanie w ciemni kabinowej, obejmuje badanie widzenia zmierzchowego i badanie
wrażliwości na olśnienie świetlne.

Pracownia psychologiczna Drivemat posiada ciemnię kabinową, na której wykonuje
badanie widzenia zmierzchowego oraz badanie na olśnienie kierowców.