Badanie na pozwolenie na obrót bronią i amunicją przeprowadzane jest gdy:

 • starasz się o koncesję na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów
  wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • ubiegasz się lub posiadasz prawo do wykonywania lub prowadzenia działalności
  gospodarczej albo bezpośrednio jesteś zatrudniony przy wytwarzaniu i obrocie materiałami
  wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  o  przeznaczeniu  wojskowym  lub
  policyjnym
 • jesteś przedsiębiorcą, masz dostęp lub przechowujesz materiały wybuchowe o
  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • pracujesz w firmie posiadającej koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu
  policyjnym lub wojskowym

Badanie pozwolenie na obrót bronią i amunicją wykonuje się gdy:

 • zajmujesz się pokazami fajerwerków
 • realizujesz pokazy sceniczne, pirotechniczne i weselne
 • sprzedajesz fajerwerki, petardy, zimne ognie
 • produkujesz lub pracujesz przy produkcji fajerwerków
 • pracujesz w sklepie myśliwskim
 • ubiegasz się lub posiadasz pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów
  wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.