Badanie psychologiczne pracowników ochrony wykonywane jest w celu zbadania i
wykluczenia zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.


Badanie psychologiczne ochroniarzy jest niezbędne gdy:

 • chcesz uzyskać licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • chcesz przedłużyć licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • ukończyłeś kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • pracujesz z bronią obiektową
 • pracujesz w ochronie mienia
 • pracujesz w ochronie osobistej
 • pracujesz ze środkami przymusu bezpośredniego jak gaz, kajdanki itp. itd.
 • masz dostęp do broni obiektowej

Badanie psychologiczne ochroniarzy polega na:

 1. Sprawdzeniu poziomu intelektu badanego
 2. Ocenie cech osobowości oraz sprawdzenie funkcjonowania w sytuacjach stresowych i
  trudnych
 3. Określenie dojrzałości emocjonalnej i społecznej
  Każde badanie psychologiczne jest indywidualne, w zależności od oceny psychologa może
  zostać rozszerzone o badania pozwalające na precyzyjną i dokładną ocenę badanego. Wyniki
  uzyskane przez badanego są niezbędne do rzetelnej oceny przez psychologa i wydanie
  orzeczenia psychologicznego.

Zapraszamy na badanie psychologiczne pracowników ochrony oraz osób ubiegających się o
wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Oferujemy badania
okresowe pracowników przeprowadzając testy psychologiczne dla pracowników ochrony.


Badania psychotesty dla ochroniarza oznacza nic innego jak badanie psychologiczne, badanie
psychotechniczne, badanie licencyjne do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej. Pomimo różnej terminologii i nazewnictwa badań psychologicznych
oznaczają to samo badanie.
Należy pamiętać że badania ochroniarzy są badaniami okresowymi. W praktyce oznacza to,
że pracownik ochrony powinien przejść badania okresowe co 3 lata. Badanie licencyjne
ochroniarzy należy obowiązkowo odnowić. W tym celu konieczne jest wykonanie badania
psychologicznego i lekarskiego. Badanie psychologiczne dla pracownika ochrony trwa
zwykle około 90 min.

Czas badania uzależniony jest od tempa pracy badanego tzn. czytania, pisania, rozwiązywania testów. Pracownik ochrony powinien przystąpić do badania wypoczęty i wyspany. Samopoczucie może mieć istotny wpływ na wyniki badanego.
Ochroniarz powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Badanie psychologiczne
kwalifikowanego pracownika ochrony kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego brak
lub istnienie przeciwwskazać do wykonywania zawodu pracownika ochrony.