Realizujemy badanie psychologiczne dla kuratorów niezbędne do objęcia urzędu / stanowiska
kuratora.
W myśl obowiązujących przepisów i aktów prawnych badania psychologiczne kuratorów
obejmują:

  1. Rozmowę z psychologiem celem wywiadu i obserwacji
  2. Psychotesty w celu weryfikacji predyspozycji badanego.
Badanie kuratorów

Badanie psychologiczne dotyczy sprawdzenia:

  1. Poziomu inteligencji
  2. Cech osobowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  3. Poziomu dojrzałości emocjonalnej i funkcjonowania społecznego

Badanie psychotechniczne kuratora ma na celu ocenę stanu zdrowia psychicznego pod kątem
weryfikacji przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania obowiązków kuratora.
Badanie kończy się podsumowaniem wyników oraz wydaniem orzeczenia psychologicznego.