Badanie psychologiczne prokuratora polega na:

 1. Zbadaniu poziomu intelektu
 2. Zbadaniu poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
 3. Zbadaniu cech osobowości oraz radzenia w sytuacjach stresujących

Badanie psychologiczne prokuratora może wykonywać psycholog z uprawnieniami bo
badania osób posiadających broń. Zapis ten dotyczy także sytuacji kiedy badana osoba nie
posiada lub nie wyraża chęci posiadania pozwolenia na broń.

Badanie prokuratorów


Badanie psychologiczne jest niezbędne dla:

 • prokuratora
 • asesora prokuratorskiego
 • aplikanta aplikacji prokuratorskiej

Badanie psychologiczne jest niezbędne w sytuacji gdy:

 • kandydujesz na aplikację prokuratorską
 • starasz się o pracę na asesora prokuratorskiego
 • startujesz w konkursie na stanowisko prokuratora
  Po zakończeniu badania otrzymujesz orzeczenie psychologiczne dla prokuratora. Orzeczenie
  dotyczy braku lun istnieniu przeciwwskazań do pracy na stanowiska prokuratora. Normalnym
  jest że badani rozwijający swoją karierę przechodzą badanie kilkukrotnie.