Prowadzimy badania psychologiczne dla funkcjonariuszy Służby Leśnej.
Psycholog podczas badania psychotechnicznego dokonuje oceny:

  • poziomu inteligencji
  • cech osobowości
  • funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresujących
  • poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej badanego
badania slużba leśna

Wykonanie badania psychotechnicznego za pomocą psychotestów ma na celu wykluczenie
zaburzeń funkcjonowania psychologicznego u osoby badanej. Badanie kończy się
podsumowaniem wyników oraz wydaniem orzeczenia psychologicznego.