Przeprowadzamy psychotesty dla osób przed egzaminem na komornika oraz przed objęciem
urzędu / stanowiska komornika.


Badanie psychologiczne dotyczy sprawdzenia obszaru:

  1. Poziomu inteligencji
  2. Cech osobowości oraz kontrola radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  3. Poziomu dojrzałości emocjonalnej i funkcjonowania społecznego

Badanie psychologiczne komornika ma za zadanie weryfikacje stanu zdrowia psychicznego
pod kątem sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
obowiązków komornika. Badanie kończy się podsumowaniem wyników oraz wydaniem
orzeczenia psychologicznego.