Oferujemy badania psychologiczne i psychotesty dla operatorów sprzętów
budowlanych i maszyn jezdnych. Badanie psychologiczne na operatorów maszyn
wykonujemy na miejscu, wyniki są dostępne od razu po badaniu.

Zapraszamy na badanie psychologiczne i psychotesty operatorów:

 • koparek
 • ładowarek
 • spycharek
 • koparko ładowarek
 • dźwigów
 • suwnic
 • wózków widłowych
 • sprzętu drogowego
 • sprzętu budowlanego
 • walców drogowych
 • żurawi wieżowych
 • maszyn w ruchu
 • podestów ruchomych
 • maszyn wiertniczych
 • meleksów
 • innych maszyn jezdnych

U nas wykonasz psychotesty i badania psychologiczne operatorów sprzętów:

 • badanie psychologiczne i psychotesty operatorów koparek, ładowarek i koparko ładowarek
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatorów wózków widłowych o wszystkich
  rodzajach napędów
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatorów dźwigów i suwnic
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatorów innych maszyn jezdnych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatorów drogowych i innych maszyn budowlanych
  wymagających odpowiedniej sprawności psychofizycznej, psychoruchowej oraz
  psychomotorycznej.

Badanie psychologiczne operatorów dzieli się na 3 etapy:

 1. Badanie na aparaturach psychotechnicznych – polega na sprawdzeniu koordynacji
  wzrokowo ruchowej oraz refleksu.
 2. Wywiad psychologiczny czyli rozmowa z psychologiem – polega na ocenie dojrzałości
  społecznej, funkcjonowania społecznego, pokonywania sytuacji trudnych.
 3. Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych – polega na weryfikacji sprawności
  intelektualnej oraz procesów poznawczych.